Opret indkøbsordrer til leverandører og salgsordrer til kunder incl. reservering af varer.
Udnyt også mulighederne for individuelle prislister, rabatter og momskonfigurationer.
Med ordrestyring holdes styr på, hvornår varen leveres, og hvornår kan varen leveres til kunden.

Fakturaer kan printes eller e-mailes direkte til kunderne.
Ordrestyring giver mulighed for stående ordrer, dvs. modtage/levere og fakturere samme ordre flere gange, og desuden at ændre og tilføje elementer på ordren.
Fakturalayout kan designes individuelt, incl. logo.
Fakturaer opdateres automatisk i Debitor/Kreditor-konti samt på Finanskonti.
Dimensioner kan angives på varer, kunder og leverandører og benyttes automatisk ved køb og salg.