Lager giver mulighed for at oprette alle de varer, styklister og ydelser, du køber og leverer, samt holde styr på dit lager, priser (+valuta) og lagerværdi.


Der er ægte lagerstyring i Uniconta.
Det vil sige, du kan holde styr på:
Hvor er varen, lokation og plads
Kostpris (gennemsnit, FIFO, fast) og vareforbrug.
Reservation af lager til ordrer.
Restordrestyring
Statistik og historik.