Det er det mest avancerede modul i Uniconta.
Det kan bruges af alle firmaer, forbund og foreninger, store som små, avancerede som simple.
Finans har alt, hvad du skal bruge til at bogføre, rapportere og overvåge virksomhedens økonomi.

Kontoplanen indeholder alle nødvendige kontotyper og –arter.
Den viser desuden saldo pr. konto, sum samt beregningsudtryk.
Den viser saldi for to år ad gangen.
Uniconta har flere bogføringskladder og nye kan tilføjes.
Det er valgfrit, hvilke og hvor mange felter, der skal vises.
Moms beregnes automatisk og momsrapporten viser summer for hver momskode samt en specifikation.
Der kan bogføres i valuta overalt i Uniconta, omregning til standardvaluta sker automatisk.
Der er op til 5 dimensioner, der kan anvendes på posteringer overalt i Uniconta.
Rapporteringsværktøjerne viser også dimensioner.
Dimensionernes navne er fuldstændig valgfrie (f.eks Afdeling, Bærer, Formål, Type, Art etc.), ligesom navnet på hver underliggende dimension er valgfrit.
Scannede bilag i alle filformater kan vedhæftes alle posteringer overalt i Uniconta.
De kan sendes som mail eller uploades enten før, under og sågar efter bogføring.
Simulering: Bogføringskladden kan simuleres inden bogføring, ligesom balancen kan simuleres inden bogføring.
Dermed kan du se resultatet af bogføringen, inden kladden opdateres.
Periodisering og fordeling er også en del af Finans.
Ligesom Afslutningsark til brug for revisor ved årsafslutning er det.
Balancerapporter kan designes frit, det er nemt at oprette nye eller ændre på eksisterende.
Op til 12 forskellige valgfrie perioder kan udskrives på balancer, incl. dimensioner.
Der kan bogføres i flere regnskabsår på samme tid.
Hvert regnskabsår kan opdeles i perioder, hvor både år og perioder kan spærres og lukkes.