Styring på det enkelte projekt:
Vareforbrug, omkostninger, indtægter og timeforbrug styres på det enkelte projekt.

Fuldt integreret:
Fuld integreret med Økonomi, Debitor, Kreditor og Lager. F.eks. kan fakturering foretages fra debitormodulet.
Der er mulighed for budget/forkalkulation på de enkelte projekter, der senere kan sammenholdes med realiserede tal. Herudover kan færdiggørelsesgrad estimeres.
Ved projektoprettelse kan der indtastes den enkelte kundes stamdata til projekthovedet.
Alle værdier kan ændres for det aktuelle projekt, f.eks.andre betalings- og leveringsbetingelser, leveringsmåde, anden sælger mv. Projektet kan nemt indføjes i et projekthierarki i feltet Hovedprojekt.

Oprettelse via skabeloner:
Projekter kan oprettes via skabeloner, så der sikres en ensartet oprettelse med alle nødvendige oplysninger.

Overblik og styring:
Der er mange muligheder for overblik og styring.
De forskellige aktiviteter eller varetyper på et projekt, kan splittes op i et valgfrit antal arter.
Disse arter kan igen samles i et antal sumarter, som også er valgfrie. Sumarterne og arterne danner basis for statistikken i projektkartoteket, hvor du løbende kan følge udviklingen i et projekt.
Alt kan ligeledes ses i Uniconta Dashboard for Windows.

Fakturering:
Fakturering sker som aconto fakturering på projektet eller via debitormodulets faktureringsrutiner.
Som allerede kendt fra debitor, har Uniconta faktureringsmodulet faciliteter, der minder om tekstbehandling. Skriv linjer med og uden varenumre.
Tekst kan være op til 1200 karakterer. Vælg om beløbet, der faktureres, skal være det foreslåede eller et indtastet beløb.

Registrering direkte eller fra Finanskladden:
Registreringen sker direkte på projekter fra projektkladde eller fra Finanskladden. Projektposter kan dannes fra et ubegrænset antal forskellige projektkladder med individuelt layout pr. bruger.